Avís legal

SEGURETAT I PROTECCIÓ A COMPRADORS

Oferim pagament segur SSL mitjançant targeta de crèdit. Els pagaments de les compres en TARRACOHOMES.ES es fan a través de Redsys (Canal oficial de pagament de BBVA) amb tots els sistemes d'encriptació i seguretat de transferència de dades a través del protocol SSL, de manera que el comprador gaudirà en tot moment amb la protecció d'aquests canals.

Li garantim la màxima seguretat en el seu pagament i la confidencialitat de les dades. Totes les operacions de pagament es realitzen a través d'un servidor segur que garanteix la total confidencialitat de les dades de la targeta bancària. Aquestes dades viatgen encriptades en tot moment i només són coneguts pel banc autoritzador.

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La privacitat és de gran importància per a nosaltres i volem ser transparents en tractar les seves dades personals.

Per tant, disposem d'una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L'empresa Tarraco Homes, som els responsables del tractament de les dades personals que vostè ens proporciona i es responsabilitza de les referides dades personals d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Tarraco Homes
Tarragona 43004
Pons d'Icart 41
Espanya
Registre mercantil: Tom 2801 de Societats, foli 70 Full nº T-46592, Inscripció 1a (Oficina de registre d'empreses espanyoles)
Representant autoritzat: Hubert Dosaiguas Vendrell
Número d'identificació fiscal: C.I.F: B55623177

2. On emmagatzemem les seves dades?

Les dades que recollim sobre vostè s'emmagatzemen dins de l'Espai Econòmic Europeu ( «EEE»), encara que també es poden transferir i tractar en un país fora de l'EEE. Qualsevol transferència de les seves dades personals serà realitzada de conformitat amb les lleis aplicables.

Mai vam passar, venem ni intercanviem les seves dades personals. Les dades que s'enviïn a tercers, s'utilitzaran únicament per oferir-li a vostè nostres serveis. Li detallarem les categories de tercers que accedeixen a les seves dades per a cada activitat de tractament específica.

3. Quina és la base legal per al tractament de les seves dades personals?

A cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, l'informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte, i si està obligat a facilitar les dades personals, així com de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

4. Quins són els seus drets?

Dret d'accés:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Tarraco Homes estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Pot contactar-nos i li remetrem les dades personals que tractem sobre vostè per email.

Dret de portabilitat:
Sempre que Tarraco Homes processi les seves dades personals a través de mitjans automatitzats en base al seu consentiment o un acord, vostè té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o un tercer. S'hi han d'incloure únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació:
Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes.

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són incorrectes, incloent el dret a completar dades que figuren incompletes.

Dret de supressió:
Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva tractat per Tarraco Homes en qualsevol moment, excepte en les següents situacions:

* Té un assumpte pendent amb el Servei d'atenció al client
* Té una reserva pendent que encara no s'ha realitzat o el enviament no s'ha completat
* Té un deute pendent amb Tarraco Homes, independentment del mètode de pagament
* Es sospita o està confirmat que ha utilitzat incorrectament els nostres serveis en els últims quatre anys
* El seu deute s'ha derivat a un tercer en els últims tres anys, o en l'últim any en el cas de clients morts
* Seva sol·licitud de crèdit ha estat denegada en els últims tres mesos
* Ha realitzat alguna compra pel que conservarem les seves dades personals en relació amb la transacció per normativa comptable.

Dret d'oposició al tractament de dades en base a l'interès legítim:
Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals en base a l'interès legítim de Tarraco Homes. Tarraco Homes no seguirà tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la limitació en el tractament:
Vostè té dret a sol·licitar que Tarraco Homes limiti el tractament de les seves dades personals en les següents circumstàncies:
* Si vostè s'oposa al tractament de les seves dades a base a l'interès legítim de Tarraco Homes, Tarraco Homes de limitar qualsevol tractament d'aquestes dades a l'espera de la verificació de l'interès legítim.
* Si vostè reclama que les seves dades personals són incorrectes, Tarraco Homes de limitar qualsevol tractament d'aquestes dades fins que es verifiqui la precisió dels mateixos.
* Si el tractament és il·legal, vostè pot oposar a que s'eliminin les dades personals i, en el seu lloc, sol·licitar la limitació del seu ús.
* Si Tarraco Homes ja no necessita les dades personals, però vostè els necessita per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets:
Ens prenem molt seriosament la protecció de dades i, per tant, comptem amb personal de servei al client dedicat que s'ocupa de les seves sol·licituds en relació amb els drets abans esmentats. Sempre pot posar-se en contacte amb nosaltres a: info@tarracohomes.es